Clinicile Medicale LOTUS-MED oferă servicii medicale gratuite pacienților cu cancer

Clinicile Medicale LOTUS-MED din București (din str. Dornei, nr. 79-81 și din str. Tunari, nr. 44) sunt parteneri afiliați în Proiectul „Recuperare oncologică” aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 677/25.11.2022.

Proiectul vine în ajutorul pacienților oncologici care au nevoie, pe lângă tratamentul oncologic, de managementul simptomelor fizice, de consiliere psihologică și consiliere de nutriție oncologică.
Beneficiarii proiectului sunt pacienții, cetățeni români cu domiciliul stabil sau viză de reședință în Municipiul București, obținută cu cel puțin 6 luni înainte de data aplicării în cadrul proiectului „Recuperare oncologică”, diagnosticați cu diferite forme de cancer, cu indicație medicală de la medicul oncolog curant pentru serviciile medicale oferite în cadrul proiectului.
Pentru a beneficia de serviciile oferite în cadrul Proiectului „Recuperare oncologicăˮ, solicitanții trebuie să îndeplinească criteriile de eligibilitate specificate în cadrul Regulamentului. Vă rugăm să citiți cu atenție Regulamentul pentru a verifica eligibilitatea. Regulamentul poate fi citit aici.

Perioada de implementare a Proiectului „Recuperare oncologică” este de la data de 15 martie 2023 până la data de 31 Decembrie 2024. Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București (A.S.S.M.B.).